AMMATTITAITOISTA JA HAASTEELLISTA TYÖSKENTELYÄ

NMKY-Sosiaalipalveluiden tukiperhetyö pohjautuu seuraaviin pääkohtiin, joiden mukaan toimintaa toteutetaan.Omatukiperhejärjestelmä
 • Jokaisella asukkaalla on oma, nimetty tukiperhe
Tavoitteistettu toiminta
 • Asiakassuunnitelmat
 • Tavoitesuunnitelmat, seuranta ja arviointi.
Työryhmälähtöisyys ja moniammatillisuus
 • Säännölliset työryhmäpalaverit
 • Etenemisen tavoitteellinen suunnittelu ja arviointi.
 • Henkilöstön / työryhmän moniammatillisuus
 • Säännölliset kehityskeskustelut ja toiminnan kehittämispäivät
 • Mahdollisuus tarvelähtöisesti konsultoivaan työnohjaukseen
Henkilöstö
 • Kaikki sosiaali-/kasvatus-/terveysalan ammattihenkilöitä
 • Nuorisopsykiatrinen erikoislääkäri (alkukartoitus, arviointi, konsultointi, jatko-ohjaus)
 • Konsultoiva diabeteshoitaja
 • Konsultoiva toimintaterapeutti
 • Paikkakuntakohtaiset talojohtajat
 • Toiminnanjohtaja
Koulutus ja virkistys
 • Työpaikalla säännöllisesti työkykyä ylläpitävää yhteis- ja virkistystoimintaa
 • Mahdollisuus kuntosalin käyttöön toimintapaikkakunnilla
 • OmaKoulutus säännöllisesti ajankohtaisista aiheista koko henkilöstölle
 • Työtä tukevia koulutuksia tuetaan
 • Mahdollisuus nykyisillä ja vanhoilla tukiperheillä osallistua NMKYn Leirisaari Harvassa kesän Harvaviikkoon ja Harva viikonloppuihin syksyllä ja keväällä yhdessä nuorten kanssa.
Muuta
 • Organisaatiolla omavalvontasuunnitelma
 • Työpaikalla kirjallinen työsuojelu- ja turvallisuussuunnitelma
 • Vaarojen ja riskien arviointi säännöllistä, käytössä läheltä piti -ilmoitusjärjestelmä
 • Työpaikalla työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu sekä luottamusmiehet
 • Työpaikalla päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli
 • Työpaikalla toimintaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisesta
 • Taloyhtiöllä turvallisuussuunnitelma
 • Organisaatio kerää yhteistyössä olevilta viranomaisilta palautetta.
 • Organisaation toiminnassa mukana olevilla asukkailla palautteen jättömahdollisuus. Käytössä palautteen käsittelysuunnitelma.
---------------------------------------------------------------------------------------