Tuetun asumisen yhteisö on NMKY-Tukiasuntojen uusi sosiaaliseen kuntoutukseen ja tiiviiseen tukeen keskittynyt nuorten aikuisten tukiasumisen toimintayksikkö. Se käynnistyy vuoden 2021 alussa. Tuetun asumisen yhteisö tarjoaa kodin ja toimintakykyä edistävää/ ylläpitävää ohjausta sekä vahvaa ja tavoitteellista tukea arjesta selviytymiseen ja omien yksilöllisten voimavarojen löytymiseen kolmelletoista yli 18-vuotiaalle nuorelle aikuiselle.

Tuetun asumisen yhteisössä jokaisella nuorella aikuisella on oma asunto. Kaikki asunnot ja toiminnan yhteiset tilat sijaitsevat kahden kerroksen sisällä, samassa kerrostalossa, Sirkkalankadulla. Samassa pihapiirissä toimivat myös Turun kaksi muuta perinteistä tukiasuntoyksikköä.

Tuetun asumisen yhteisössä työskentelee ohjaajia kahdessa vuorossa, yhdessä toimintaa johtavan talojohtajan kanssa. Toiminta on tavoitteellista, yksilölliset erityispiirteet huomioivaa ja kodinomaista. Se hyödyntää normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita yhdistettynä tiiviiseen ammatilliseen tukeen ja ohjaukseen. Tuetun asumisen yhteisö ei ole laitos.


Tuetun asumisen yhteisö soveltuu

- neuropsykiatristen erityispiirteiden tuottaessa haasteita arjesta selviytymisessä
- mielenterveyskuntoutujille
- nuorille aikuisille vammaispalveluun
- jälkihuolloksi lastensuojeluun


Tuetun asumisen yhteisö on yksi NMKY-Tukiasuntojen viidestä tukiasuntoyksiköstä. Sen muista tukiasumisyksiköistämme eritavalla toteutettu tukiasumisen tuki, ohjaus ja työote pohjautuvat ja hyödyntävät vahvasti NMKY-Tukiasuntojen 30 vuoden kokemusta tukiasuntotoiminnasta ja työskentelystä nuorten kanssa, paremman arjesta selviytymisen puolesta.


Lisätietoja:
Tommi Kantonen, 050 344 77 90, tommi.kantonen(a)ymca.fi