TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PERUSTEHTÄVÄMME

TOIMINTA-AJATUS

Toiminnan tarkoitus on antaa nuorelle valmiuksia parempaan arjesta selviytymiseen ja oman elämänhallintaan hänen yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin. Nuorta tuetaan ja kannustetaan toimimaan lähtemisessä, vastuussa ja yhteistyössä, elämänmyönteisesti, luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti. Toiminta perustuu luottamuksellisen tukisuhteen muotoutumiseen nuoren ja tukiperheen välille.

Tavoittena on
 1. Asumiseen ja elämänhallintaan liittyvien perustaitojen harjoittelu
  (Kodin ylläpito, siisteys, ruuanlaitto,kaupassa käynti, rahankäyttö, ajanhallinta, terveys)
 2. Arjen suuntaaminen
  (Oman paikan etsiminen koulutuksen, työelämän, vapaa-ajan, tulevaisuuden suhteen)
 3. Itsenäistyminen sosiaalisissa suhteissa, verkostoissa ja vuorovaikutuksessa
  (Aikuismaisempi vastuunotto oman elämän tapahtumista ja sosiaalisista suhteista)

ARVOMME

Nuoren hyvä elämä
 • INHIMILLISYYS
 • TURVALLISUUS
 • YKSILÖLLISEN KASVUN MAHDOLLISTAMINEN
 • AVOIMUUS
 • AMMATILLISUUS
 • OIKEUDENMUKAISUUS

PERUSTEHTÄVÄMME

Itsenäistymisen tukeminen
 • Voimaantumisen tukeminen
 • Arjen hallinnan harjoittelu
 • Aikusen mallin mahdollistaminen
 • Psykososiaalinen tuki
 • Verkostoyhteistyö

--------------------------------------